ამინდი

ვალუტის კურსი

ჩვენს შესახებ

სამშენებლო კომპანია „მეფეთუბანი“ ახალგაზრდა სამშენებლო კომპანიაა. კომპანიის სახელწოდება დაკავშირებულია მის პირველი პროექტის, მრავალსართულიანი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მდებარეობასთან, რომელიც აშენდა ორი დიდი ქართველი მეფის, თამარ მეფისა და სოლომონ პირველის სახელობის ქუჩების გადაკვეთაზე.

კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური მენეჯმენტით, მდიდარი პროფესიული გამოცდილების მქონე აღრიცხვის დარგის სპეციალისტებით, ინჟინერ–ტექნიკური პერსონალითა და მშენებლებით.

კომპანია ორიენტირებულია ახალი, თანამედროვე სამშენებლო მასალებისა და ტექნოლოგიების დანერგვასა და სამუშაოების მაღალხარისხოვნად შესრულებაზე.